Bisættelse eller begravelse?

Når et menneske går bort, er der mange ting at tage stilling til. Hvis du ikke tidligere har oplevet dødsfald, er det ikke sikkert, at du har styr på, hvad forskellene er på de forskellige former for afsked. Både begravelse og bisættelse er højtidelige ceremonier, som finder sted i kirken. Den afgørende forskel mellem en begravelse og bisættelse er, hvad der sker med kisten efter ceremonien. Ved en begravelse bæres kisten hen til gravpladsen på kirkegården, hvorefter den nedsænkes i jorden. Ved en bisættelse bliver kisten hentet af en rustvogn og transporteret til et krematorium, hvor kisten kremeres og bliver til aske. Også under ceremonien i kirken er der forskel på de to afskedsformer. En bisættelse foregår langt hen ad vejen på samme måde som en begravelse. Både bisættelse og begravelse indeholder salmer og en tale fra præsten, men efter præstens tale adskiller de to afskedsformer sig fra hinanden. Ved en begravelse bæres kisten efter præstens tale ud til gravstedet, mens kisten ved en bisættelse forbliver inde i kirken efter præstens tale. Inde i kirken kaster præsten jord på kisten. Tilsvarende kaster præsten jord på kisten ved en begravelse, efter kisten er sænket i jorden. Mens en begravelse afsluttes ved graven, er en bisættelse todelt, idet pårørende efter kremering igen samles for at tage afsked med afdøde ved urnegravstedet eller et andet sted. Kontakt Outrup Bedemand, hvis du ønsker at høre mere om forskellene på bisættelse og begravelse.

Similar Posts