Hvem er Landsbyggefonden?

Hvordan fungerer Landsbyggefonden?
Landsbyggefonden er en institution, som bidrager med støtte og udvikling til boligbyggeri i Danmark. Institutionen har hovedsæde i København, er stiftet af boligorganisationer og er desuden oprettet ved lov. Boligorganisationerne indbetaler penge til fonden, og herigennem får fonden sit virke. Penge går til at betale store renoveringer typisk som følge af byggeskader, at modernisere ældre boliger, til sociale indsatser i udsatte boligområder og til nybyggeri af almene boliger. Institutionen har fungeret i over et halvt århundrede og har igennem årene medvirket til at styrke dansk boligbyggeri gennem tilskuds- og låneordninger, data og viden. Helt konkret fungerer Landsbyggefonden i samarbejde med politikere og landets boligorganisationer. Landsbyggefonden udarbejder analyser af boligsektoren med henblik på at øge effektiviteten og konkurrenceevnen i netop denne sektor. Analyserne har også til formål at øge vidensniveauet og give overblik over, hvad der virker og ikke virker inden for boligsektoren. Alt i alt har Landbyggefonden en vigtig og afgørende rolle i det danske samfund, idet landsbyggefonden har til formål at sikre fysisk, økonomisk og socialt bæredygtige boligområder i fremtiden.


Hvilke bygge- og renoveringsprojekter kan få støtte fra Landsbyggefonden?
Nogle typer af bygge- og renoveringsopgaver kan få støtte fra Landsbyggefonden. Disse typer af opgaver indbefatter: opretning af byggeskader, sammenlægning og ombygning af lejligheder, ombygning i forbindelse med tilgængelighed og forskellige miljøforbedringsopgaver. Siden Landsbyggefonden blev oprettet, har D.A.I. haft et tæt samarbejde med Landsbyggefonden. D.A.I. har udført mere end 200 sager med støtte fra Landsbyggefonden. I mere end 25 år har nogle af medarbejderne hos D.A.I. endda udelukkende arbejdet med sager fra Landsbyggefonden, hvorfor D.A.I. kan betegnes som eksperter i forbindelse med bygge- eller renoveringsopgaver støttet af Landsbyggefonden.

Similar Posts