|

Hvad er en liebhaverbolig?

Hvis du slår definitionen for liebhaveri op, vil du komme til den konklusion, at det er et ord for interessen for at samle på sjældne, kunstneriske udførte og kostbare genstande. Det folk umiddelbart forbinder med liebhaverboliger er, at det er huse, der er prissat forholdsvist højt. Dog er dette lidt en forenkling af, hvad en liebhaverbolig er, eftersom prisen på denne slags villa kan variere betydeligt til grund for geografiske prisforskelle. Det, der nærmere karakteriserer denne form for bolig, er, at den udskiller sig fra mængden i lokalområdet, men det hænger ofte sådan sammen, at det er de boliger, der har en høj pris, der skiller sig ud. For at se liebhaverboliger i dit lokalområde kan du kontakte en lokal liebhavermægler.

Hvilke særpræg kan gøre en bolig til en liebhaverbolig?

Som nævnt i det ovenstående afsnit, er det altså særpræg, der gør boligen til noget særligt, der har betydning for, om man kan kalde den en liebhaverbolig. Det kan f.eks. være strandvejsvillaer, nedlagt landsted, gammel vand- eller vindmølle, arkitekttegnet hus eller et palæ i oprindelig stand.

Typer af boliger

Når man skal købe en liebhaverbolig, kan den købes i mange afskygninger. Her er en oversigt over nogle af de typer af boliger, der kan købes i dag:

  • Enfamiliehuse
  • Ejerlejligheder
  • Ideelle anparter (tofamiliehuse)
  • Andelsbolig

Enfamiliehuset er den mest almindelige boligform i Danmark og er karakteriseret ved, at man køber et stykke jord, hvor der enten er bygget eller kan bygges et hus. Derudover er man også ejer af alt, der er på arealets overflade såsom træer, planter, hegn osv.

Ejerlejligheder er, som det fremgår af ordet, lejligheder, der kan købes og sælges. Man får ved ejerlejligheden, på lige fod med huskøberen, et skøde, hvor alle de relevante oplysninger fremgår. Derudover skal det nævnes, at ejerlejligheder også kan belånes via realkredit ligesom huse.

Ideelle anparter er kendetegnet ved, at det er dele af et hus, der kan købes, sælges og belånes hver for sig. Generelt er det ulovligt at opdele ejendomme med mere end to boliger til ideelle anparter, men i nogle tilfælde kan det dog være lovligt, hvis ejendommen blev opdelt for mange år siden. Andelsboligen minder meget om konceptet ved ejerlejligheder, da andelshaver selv kan købe og sælge alt efter ønske. Du skal dog være opmærksom på ved køb af andelsbolig, at disse ikke kan finansieres ved realkredit, hvorfor du bliver nødt til at optage et banklån til finansieringen, hvis du ikke kan betale boligen kontant.

Similar Posts