Undgå ulykker med faldsikring

Har du styr på sikkerheden?

Når der arbejdes i højder f.eks. i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af tag og tagkonstruktioner, er det altid vigtigt, at der er styr på sikkerheden. Reglen er, at når man arbejder under 2 menter fra kanten på et tag, hvor der er mere end 3,5 meter ned, skal man være sikret. Kan arbejdet ikke udføres med anden form for sikring som f.eks. rækværk, stillads eller personløfter, er det et krav, at der bruges faldsikring. Faldsikring sikrer, at tagdækkerne gribes og ikke kommer til skade, hvis de skulle miste balancen og falde. Faldsikringsudstyr bruges altså enten til at standse et frit fald eller til at sænke eller løfte en person. Det er altid arbejdsgiverens ansvar at holde styr på sikkerheden og stille faldsikringsudstyr til rådighed, hvis det er nødvendigt. Ligeledes er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for vedligeholdelse og rengøring af faldsikringsudstyret. Faldsikringsudstyret skal bruges ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet, indtil arbejdet er udført. Ligeledes skal faldsikringsudstyret være CE-mærket og skal fremgå på faldsikringsudstyret. Den konkrete arbejdssituation er afgørende for, hvilken slags faldsikringsudstyr der er behov for. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at faldsikringsudstyret ikke giver unødige gener og ikke bruges sammen med løsthængende tøj.

Vælg det rigtige faldsikringsudstyr

Der findes forskelligt faldsikringsudstyr, som passer til forskellige typer af opgaver. Derfor er det vigtigt, at vælge det faldsikringsudstyr, som passer til lige præcis den specifikke opgave. Desuden er det vigtigt at vælge faldsikringsudstyr af høj kvalitet, så sikkerheden for arbejderne er i orden. Mul10 Prosafe er dansk produceret og kvalitetssikret faldsikringsudstyr. Produktet er testet og godkendt og kontrolleres løbende af Teknologisk Institut, hvorfor produktet har en høj sikkerhedsstandard. Mul10 Prosafe er smart, idet produktet har en direkte mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen. Produktet egner sig særdeles godt til at installere faldsikring på pap- og folietage. Fordi sikkerhedsfoden er monteret og udstyret med en integreret papflange, sikres en hurtig og tæt montering. Derfor undgås også, at sikkerhedsfoden synker ned i isoleringen, og at trænger vand ind. Mul10 Prosafe er derfor et godt og sikkert valg til faldsikring.

Similar Posts