Det skal du vide om svingkraner

En svingkran er en kran, der består af en søjle med flere forskellige arme monteret på sig. Det vil sige, at kranen som udgangspunkt står fast ét sted, og så kan den løfte emner med armene inden for et givent område. En svingkran kan løfte forskellige emner, der vejer alt fra 15kg til 2000 kg og er derfor et enormt fordelagtigt løfteredskab. Gør dine medarbejdere ofte brug af tunge løft, kan du derfor med fordel investere i en svingkran.

Hvad bruger man en svingkran til?

En svingkran er et optimalt valg for virksomheder, hvor det hyppigt er behov for gentagne løft inden for et afgrænset område. Det kan både være produktionsvirksomheder eller andre industrier, hvor løft er en fast del af medarbejderes arbejdsopgaver.

Det kan både dreje sig om af- og pålæsning af paller eller om tunge løft i forbindelse med pakkeprocesser, en opgave der ses hos flere og flere virksomheder.

Fordelen ved svingkranen er, at den kan aflaste medarbejderne for tunge daglige løft. Dermed mindskes risikoen for arbejdsskader og generel overbelastning af medarbejderne, og derfor kan den fungere som et redskab til et sundere arbejdsmiljø.

Similar Posts