Hvad er prisen på tømrerarbejde

Sådan skal du indhente tilbud fra tømrer

Anbefalingen er altid, at der indhentes tilbud fra et par forskellige tømrer, inden du takker ja til et tilbud. Minimum 3 tømrer bør du i hvert fald indhente tilbud fra, hvis du er interesseret i at få det bedste tilbud til den bedste pris. Det er kun til din fordel, hvis du gør dit forarbejde ordentligt med at få forskellige tømrer til at byde ind på opgaven. Når du ringer til de forskellige tømrer, kan du nemlig bruge de forskellige bud på opgaven til at forhandle med, for selvom du gerne vil have en professionel til at klare arbejdet for dig, er tømreren jo også interesseret i at få arbejde.

Timepris for tømrerarbejde

Mindsteprisen for én times tømrerarbejde er 270 kr. Dermed er det ikke sagt, at det er den pris, som tømrerne faktisk tager for arbejdet. De fleste tager minimum 400 kr. for en times arbejde. Til den pris er det selvsagt, at du gerne vil vide, hvad pengene gr tid udover det faktiske arbejde der udføreres. Faktisk er der langt flere elementer inkluderet i en timepris end løn til at betale tømreren. Timeprisen dækker over:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Udgifter til værktøj og materialer
  • Administrative omkostninger
  • Firmabil inkl. benzin
  • Udgifter til markedsføring, salgsarbejde osv.

Similar Posts