Hvad er en produktionsskole?

Det er ikke altid helt til at finde ud af, hvad de forskellige begreber inden for uddannelsessystemet dækker over, og det er dertil heller ikke helt til at gennemskue forskellene mellem en erhvervsskole, produktionsskole, højskole og en ungdomsskole. Vi forsøger her at gøre det lidt mere simpelt for dig og giver et kort overblik over, hvad en produktionsskole er.

De danske produktionsskoler er alternative undervisningsforløb, der tilbydes unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Der kan være mange årsager til, at den enkelte unge endnu ikke har gennemført en anden ungdomsuddannelse, og at vedkommende ikke er i fuld gang med ar leve det gode ungdomsliv i gymnasiet. Mange af de unge på produktionsskoler har tidligere været i gang med ungdomsuddannelse, men har af forskellige årsager måtte opgave.

På en produktionsskole får den unge hjælp til at udvikle og styrke sine kompetencer samt mod til at starte igen, og produktionsskolen hjælper den unge med at finde en indgangsvinkel til arbejdsmarkedet, hvad end det er hjælp til at kunne komme ind på drømmeuddannelsen eller til at lande drømmejobbet.

Praktisk arbejde og teori

På en produktionsskole har undervisningen et stort fokus på, at eleverne skal lære gennem praksis. Dette sker gennem skolens mange værksteder, hvor teori og almene fag kombineres med den praktiske tilgang, der er anderledes fra de almene ungdomsuddannelser.

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på, at den unge, efter endt forløb, kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Gennem denne nye tilgang bliver den unge gjort opmærksom på sine egne kompetencer, og vedkommende gives mod til at skulle møde nye udfordringer.

Plads til den enkelte

Da produktionsskoler kan ses som værende specielle tilbud for unge, har kommunen visse krav til indsatsen. Det vil sige, at den unge forud for undervisningsstart skal søge om optagelse på den pågældende produktionsskole.

Undervisningen på produktionsskolen er særligt tilrettelagt den enkelte elevs behov, udfordringer og mål, hvorfor der er stor variation både i undervisningens indhold og varighed. Den enkelte produktionsskole har dertil vejledningspligt over for de enkelte elever, hvilket betyder, at skolen er påkrævet at vejlede eleven om anden uddannelse eller beskæftigelse i den periode, eleven er indskrevet. På den måde får den unge de bedste forudsætninger for succesfuldt at kunne komme videre med nye udfordringer og projekter efter endt undervisningsforløb på produktionsskolen.

Similar Posts