Hvad er en friskole?

Frit skolevalg: Så mange muligheder har du

For mange forældre er det en vanskelig opgave at vælge den rette skole til deres barn. I dag findes der nemlig mange forskellige alternativer til den klassiske folkeskole. Dette skyldes som udgangspunkt, at vi i Danmark har undervisningspligt – men ikke skolepligt. Man kan altså både blive hjemmeskolet, blive undervist i folkeskolen eller blive indskrevet på en friskole. En friskole er omtrent det samme som en privatskole. Her betaler man for at få sit barn undervist. Mange af friskolerne er opstået som et alternativ til folkeskolen og kan derfor tilbyde undervisning til elever fra 0. til 10. klasse. Der findes i dag mange forskellige friskoler, der hver især lægger vægt på specifikke værdier. Det er både muligt at komme på en grundtvigsk friskole, en flersproget friskole eller noget helt tredje.

Sådan vælger du den rette skole til dit barn

De fleste friskoler er opstået som følge af forældreinitiativ. Der har altså været et ønske om at skabe et bedre alternativ til de offentlige skoler. Dette er ikke en overraskende tendens, da folkeskolerne i mange år har fået en del kritik på grund af nedskæringer og faldende elevtal. På en friskole skal man skrive sig op, og man betaler aktivt for undervisningen. Dette betyder som regel, at der er færre elever i hver klasse, hvilket skaber mere opmærksom på den enkelte elev. Herudover er privat- og friskoler kendt for at have en højere faglighed og disciplin end folkeskolen. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at ingen skole er ens. Derfor bør man undersøge sine muligheder nøje, inden man vælger skole til sit barn.

Øget fokus på elevernes trivsel

Vælger man en friskole, er man garanteret en grundig og høj faglig skolegang for ens barn. Dette skyldes, at friskoler nøje udvælger lærere med særlige kompetencer. Budgettet er som udgangspunkt højere, og dette afspejler sig i høj grad i elevernes trivsel. Friskoler prioriterer i særdeleshed en sund og positiv læringsstil. Dette ses blandt andet hos Kildeskolen i Valby, København. Her er der særligt fokus på at brede undervisningen uden for klasseværelsets fire rammer. Eleverne får lov til at støtte og opleve verdenen omkring dem på tæt hold. Der er f.eks. mulighed for at komme på uddannelsesmesser, besøge Folketinget eller naturskoler. Eleverne deltager på sådan vis aktivt i samfundet udenfor, så de er bedre rustet til at håndtere den virkelighed, der venter dem efter grundskolen.

Similar Posts