Lider du af stress? Få hjælp hos en psykolog

Stress er desværre ikke noget ukendt fænomen i den brede befolkning – stress er en belastningstilstand, som mange mennesker enten i en kortere eller længere periode vil opleve i løbet af deres liv.  Helt firkantet fortalt er stress som nævnt ikke en sygdom, men en belastningstilstand, hvor der på den ene eller anden måde er blevet stillet større krav til dig, end du har ressourcer til at nå i mål med. Det kan både forekomme i privat- og arbejdslivet, og der kan både være tale om fysiske såvel som psykiske krav. I dette indlæg kan du læse mere om, hvordan stress symptomer kan se ud, og hvordan du kan få hjælp til at overkomme stressede tilstande gennem et samarbejde med en stress psykolog – altså en psykolog, der specialiserer sig i at afhjælpe stress.

Stresssymptomer

Stress kan manifestere sig i kroppen såvel som i psyken, og der er derfor en række symptomer, man vil kunne opleve, hvis man er ramt af stress. De mest typiske symptomer er:

  • Hovedpine, hjertebanken og svedeture
  • Appetitløshed, diarré og appetitløshed
  • Nedsat immunforsvar
  • Søvnproblemer og hukommelsesbesvær
  • En uforklarlig angst for almindelige problemer
  • Ulyst og depression

Hvis du har oplevet, at nogle af disse symptomer har kendetegnet din hverdag over en kortere eller længere periode, er det vigtigt, at du rækker hånden ud til en professionel. Stressmanifestationer kan være meget invaliderende i hverdagen, og det kan derfor være svært at leve livet, som man plejer, hvis man ikke får hjælp til at håndtere den.

Stress psykolog – få professionel hjælp

En stress psykolog kan være lige præcis dét, som du står og mangler for at lave de nødvendige ændringer i dit liv og blive kvit med en stresset hverdag. En stress psykolog kan hjælpe dig til bedre at forstå din tilstand, så du kan få øje på de forandringer, der er nødvendige at foretage for at fortsætte i en bedre retning. Vær derfor ikke bange for at række ud til en stress psykolog – det kan betale sig.

Similar Posts