Hjælp til sygdomsforløb

En bisidder er en person, der kan sidde ved din side, når du skal have svære samtaler med kommunen, lægen eller en anden offentlig instans. En besidder kan stille relevante spørgsmål og være med til at holde styr på, hvad der bliver sagt under mødet.

En bisidders rolle er begrænset i den forstand, at bisidderen hverken har til rolle at føre eller overtage en sag, hvorfor bisidderen ikke kan forhandle eller træffe beslutninger på vegne af personen. Hvis du derimod ønsker en person, der kan tale på dine vegne, skal du have fat i en partsrepræsentant. En partsrepræsentant har retten til at deltage i dit sted og i tilfælde af, at personen skal træffe beslutninger i dit sted, er det anbefalelsesværdigt at oprette en fuldmagt på forhånd.

Hvem kan bruge en bisidder?

Dybest set har alle mennesker ret til en bisidder. F.eks. hvis et barn skal deltage i en samtale med Familieretshuset, kan det være en god ide, at barnet har en bisidder med. Dette hæger sammen med, at børn sjældent kan forstå love, processor og sagsbehandlinger fuldt ud, hvorfor det kan være meget afgørende for barnet at have en person med til en samtale vedrørende komplekse emner.

Hvis det er en person, der er meget syg, kan det også være ideelt at have en bidsidder med til et møde med sundhedspersonale, da der kan være utroligt mange informationer, der skal holdes styr på.

Generelt hedder det sig derfor, at en bisidder er fordelagtig at inddrage i samtaler, hvor der bliver givet megen information, eller hvis en person har svært ved at varetage egne interesser.  

Kom i kontakt med en dygtig bisidder

Hvis du eller en pårørende har behov for en dygtig bisidder, der har en sundhedsfaglig baggrund og derfor kender sundhedsvæsnet, kan du få kyndig vejledning ved at kontakte Patient Bisidder, der kan hjælpe dig i det omfang, du har brug for.

Similar Posts