|

Hvad er bodeling og hvordan foregår den?

Hvad er bodeling?

Der er en del papirarbejde der skal laves i forbindelse med en skilsmisse, en separation eller et dødsfald i et ægteskab. Når ægteskaber ophører, skal der forefindes en bodelingsproces. Bodeling efter skilsmisse sørger for, at fællesformuen der er blevet opbygget igennem ægteskabet, til sidst vil blive opdelt imellem de to parter. Hvordan formuen skal fordeles, skal de to parter blive enige om, hvorefter de – oftest i samarbejde med advokatrepræsentation – udarbejder slutresultatet baseret på beslutningen.

Bodel og boslod

Bodeling foregår ved, at begge parter først og fremmest udarbejder hver deres oversigt over, hvor stor en formue de havde da de gik ind i ægteskabet – dette gælder også gæld, aktier, biler og lign. Den model, de hver især står med i hånden, kaldes for en bodel.

Når begge parter har udarbejdet hver deres bodel, skal formuen fordeles. Det, man så står med efter opdeling, hedder et boslod. Hvis den ene part står med en bodel på 1,2 millioner kroner, og den anden part står med en bodel på 1 million kroner, vil hver part stå med et boslod på 1,1 millioner kroner (2,2 millioner kroner delt over i to lige store dele).

Medmindre der er aftalt en ægtepagt, vil formuefællesskabet indebære, at fællesformuen som udgangspunkt opdeles 50/50 som set ovenfor.

Bodelingsoverenskomst

Den aftale som ægtefællerne laver ifm. Fordeling af deres fællesformue, kaldes en bodelingsoverenskomst. Hvis begge parter relativt nemt kan finde enighed om, hvordan fordelingen skal foregå, kan ægtefællerne selv stå for udarbejdelse af bodelingoverenskomsten. Dog vælger de fleste hver især at ansætte advokater til udarbejdelse af kontrakten, så begge parter er sikre på, at de ikke bliver snydt. Familieretsadvokaterne.dk har ekspertise og erfaring inden for udarbejdelse af bodelingsoverenskomster.

Similar Posts