Skal din næste uddannelse være en HF?

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der forbereder dig til din fremtidige uddannelsesvej. HF gymnasium er adgangsgivende til alle videregående uddannelser, og du skal derfor ikke have nogle betænkeligheder i forhold til at vælge HF i stedet for STX, HHX eller HTX.

Vælg den fagpakke, der er noget for dig

På HF har du mulighed for at vælge en fagpakke, hvilket indebærer, at dine fag kommer til at omhandle den fagpakke, du har valgt. Dette betyder, at hvis du vælger sundhedspakken med biologi på højt niveau, vil undervisningen i engelsk f.eks. kunne omhandle gener.

Du skal først vælge fagpakken efter det første år på HF, hvilket sikrer, at du har fået en basal introduktion til de forskellige fag, som HF udbyder, og du vil derfor kunne træffe din beslutning om valg af fagpakke på et oplyst grundlag.

På Gentofte HF kan du vælge følgende fagpakker:

 • Business
 • Design
 • Drama
 • Kommunikation
 • Miljø
 • Musik
 • Politi og forsvar
 • Sundhed
 • Undervisning
 • Humaniora
 • Samfundsvidenskab
 • Science

Projekt- og praktikforløb

Igennem din tid på HF vil du skulle igennem et projekt- og praktikforløb, der tilrettelægges i forlængelse af fagpakkerne, hvor det er skolen, der planlægger forløbene. Eksempelvis fik elever, der havde valgt sundhedspakken mulighed for at besøge Københavns Universitet i forbindelse med projektet DNA & liv, hvor de hjalp med at kortlægge, hvilke sjældne dyr der lever i Gentofte sø vha. vandprøver, hvor de undersøgte DNA.

Karakterer

På den 2-årige HF er der ingen års- eller standpunktskarakterer, og du skal derfor til eksamen i alle fag. På trods af, at du ikke modtager karakterer løbende, vil du stadig blive vurderet af dine lærere, hvilket sikrer, at du ikke er i tvivl omkring dit faglige niveau.

Derudover vil du blive tilknyttet en tutor, der flere gange i løbet af uddannelsen vil tale med dig om, hvordan du selv føler, at det går fagligt og socialt.

Similar Posts